Profil firmy

Firma PROGYR, spol. s r.o. vznikla v roku 1995.

Od svojho vzniku sa zaoberá komplexnou dodávkou riadiacich systémov v oblasti merania a regulácie.

Ponúka komplexné systémy a služby orientované na riadenie odovzdávacích staníc, na vykurovanie a klimatizáciu administratívnych budov, priemyselných objektov, školských a zdravotníckých zariadení, ako aj rodinných domov. Komplexná dodávka ponúka – projekt, dodávka, montáž, softvér, zaškolenie a uvedenie do prevádzky. Niektoré služby ponúka, ako subdodávku s autorizovanými dodávateľmi.

Filozófia spoločnosti spočíva v úsilí o dokonalú harmóniu medzi progresívnou technológiou a životným prostredím s neustálym zreteľom na čo najefektívnejšie využívanie energie.

Spoločnosť spolupracuje s firmami Siemens – divízia Technológie budov, Danfoss, ... Progyr Košice získal na základe dlhoročnej spolupráce s firmou Siemens - divízia Siemens Building Technologies certifikát, ktorý oprávňuje realizovať komplexné dodávky meracej a regulačnej techniky a riadiacich systémov.

Firma pôsobí predovšetkým na území Slovenska – Košický a Prešovský kraj, realizovala dodávky aj v Ruskej a Ukrajinskej republike.

Finančný obrat spoločnosti v roku prekročil 20 mil. Sk / 660 000 €.

Pracovníci sú odborne spôsobili zrealizovať aj náročnejšie projekty, o čom svedčí i referenčná listina zrealizovaných akcií a softvéru.