Referencie

Zo zoznamu referencií uvádzame niektoré inštalácie riadiaceho systému podľa rozsahu, typu komunikácie, dispečingu, mesta a technológie.

VÚSCH KOŠICE

Budova

Inštalované 8 podstaníc typu PXC na dispečingový program DESIGO-INSIGHT. Riadiaci systém zabezpečuje parametre vzduchotechniky pre operačné sály, pomocné priestory, chladenie a kúrenie.

Diagnostické centrum 

Inštalované 3 podstaníce typu PXC na dispečingový program DESIGO-INSIGHT. Riadiaci systém zabezpečuje parametre vzduchotechniky JIS a hybridnú operačnú sálu, pomocné priestory, chladenie a kúrenie.

VÚSCH KOŠICE

ČIERNA N/T – II. ROZMRAZOVACIA HALA

Rozmrazovacie tunely severný a južný sú nezávislé a sú umiestnené v jednej 400m dlhej hale do ktorých naraz sa vojde cca 37 vagónov. Rozmrazovanie sa robí VZT jednotkami s priamym plynovým horákom. 10 kusov VZT jednotiek sú osadené do piatich strojovní. Riadenie celého procesu zabezpečuje 5 podstaníc Siemens, typu PXC. Celé je to zobrazené na dispečingu Desigo-Insight.

ČIERNA N/T – II. ROZMRAZOVACIA HALA

RD BRATISLAVA KOLIBA

Regulácia RD s technológiami plynový kotol a tepelné čerpadlo. Kompletná individuálna regulácia miestnosti. Regulácia miestnosti spočívala v riadení konvektorov a fancoilov v časovej a teplotnej náväznosti. Na riadenie použitá podstanica typu PXC a Web server.

RD BRATISLAVA KOLIBA

NEMOCNICA KOŠICE-ŠACA - OPERAČNÉ CENTRUM

Inštalované 2 podstanice typu PXC na dispečingový program D2000. Riadiaci systém zabezpečuje parametre vzduchotechniky pre operačné sály, pomocné priestory, technické priestory, chladenie, kúrenie a požiarne vetranie.

NEMOCNICA KOŠICE-ŠACA - OPERAČNÉ CENTRUM

FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KOŠICE Tr. SNP

Riadenie 14 vzduchotechnických jednotiek pre operačné sály, magnetickú rezonanciu a detskú onkológiu, strojovňa chladu s dvomi 1MW turbokompresormi fy YORK spolu s chladiacimi vežami. Tkanivová banka z Rastislavovej je prenesená LAN sieťou. Inštalovaných 14 podstaníc typu PRU v sieti PROFI-BUS a na sieti LAN podstanice typu PXC. Všetko je ukončené na dispečingovom programe DESIGO-INSIGHT.

FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KOŠICE Tr. SNP

USS KOŠICE

Riadenie 2-och obrovských VZT jednotiek pre halu pozinkovňa.Inštalované dve podstanice PXC ukončené displejom PXM20 s komunikáciou LON.

USS KOŠICE

SPP KOŠICE

Riadenie 2-och kotolní. Jedna je na Moldavskej s inštalovanou jednou podstanicou PXC, ktorá riadi kotolňu a distribúciu chladu a tepla v budove. Druhá kotolňa na Rozvojovej a je zobrazená na dispečingovom programe DESIGO-INSIGHT spolu s ostatnými budovami areálu.

SPP KOŠICE

TEKO KOŠICE

Riadenie vzduchotechniky pre dispečingy, rozvodne a serverovne. Inštalované podstanice PRU a nové podstanice typu PXC prevážne ukončené displejom a lokálnym ovládaním.

TEKO KOŠICE

STEFE RIMAVSKÁ SOBOTA

Riadenie 4-ich centrálnych kotolní spolu s OS v Kultúrnom dome a 135 kompaktnými odovzdávajúcimi stanicami. Kotolňa CV, ktorá je centrálna pre väčšiu časť mesta s biomasovým kotlom, plynogenerátorom a fotovoltaikou. Inštalované podstanice sú typu PXC v sieti LAN. Kompaktné odovzdávajúce stanice /KOST/ sú typu PCX. Všetky KOST sú pripojené na dispečingový program DESIGO-INSIGHT.

STEFE RIMAVSKÁ SOBOTA

STEFE ROŽŇAVA

Riadenie 6-ich centrálnych kotolní pre staré mesto spolu s kotolňou v Kultúrnom dome a 131 kompaktnými odovzdávajúcimi stanicami. Kotolňa K108, ktorá je centrálna pre nové sídlisko Juh s dvomi biomasovými kotlami a 64 kompaktnými odovzdávajúcimi stanicami. Inštalované podstanice sú typu PXC v sieti LAN. Kompaktné odovzdávajúce stanice /KOST/ sú typu ACX. Všetky KOST sú pripojené na dispečingový program DESIGO-INSIGHT.

STEFE ROŽŇAVA

STEFE REVÚCA

Riadenie 5-ich centrálnych kotolní a 172 kompaktných odovzdávacích staníc. Inštalované podstanice typu PRU v sieti profibus. Kompaktné odovzdávajúce stanice /KOST/ sú typu ACX. KOST nie sú pripojené na dispečingový program DESIGO-INSIGHT. Na tento centrálny dispečing sú pripojené kotolne z ôsmich miest – Revúca, Tornaľa, Lučenec, Veľký Krtíš, Krupina, Plešivec, Klenovec a Levoča. KOST v týchto mestách bolo inštalovaných spolu 338.

STEFE REVÚCA

SCA HYGIENE PRODUCTS GEMERSKÁ HÔRKA

Riadenie 3-och kotolní, strojovne vzduchotechniky pre šesť hál spolu s kompresorovňami. Inštalovaných 7 podstaníc typu PRU v sieti PROFI-BUS a ďalšie podstanice tzpu PXC na LAN a vyzualizované na dispečingovom programe DESIGO-INSIGHT.

SCA HYGIENE PRODUCTS GEMERSKÁ HÔRKA

SPRAVBYTHERM KEŽMAROK

Riadenie 7-ich centrálnych kotolní a ďalších šesť malých v meste. V rámci troch kotolní je aj riadenie biomasových kotlov. Súčasťou riadenia je aj poliklinika. Inštalovaných 7 podstaníc typu PRU vybavené koaxiálnymi modémami po kábelovej sieti mesta s dispečingovým programom UNIGYR-INSIGHT.

SPRAVBYTHERM KEŽMAROK

SLUŽBYT SVIDNÍK

Riadenie 5-ich centrálnych kotolní v meste. Inštalované podstanice typu PRU a nové podstanice typu PXC. Dispečingový program D2000.

SLUŽBYT SVIDNÍK

BYHOS STROPKOV

Riadenie 3-och kotolní v meste. Inštalované podstanice typu. Dispečingový program UNIGYR-INSIGHT.

BYHOS STROPKOV

SPRÁVA DOMOV GELNICA

Riadenie 2-och kotolní v meste. Inštalované 2 podstanice typu PRV vybavené rádiovými modémami s dispečingovým programom VISONIK 40. Je tu ešte inštalovaný a servisovaný prvý riadiaci systém firmy Landis&Gyr.

SPRÁVA DOMOV GELNICA

BCM KOŠICE

Biznis centrum moldavská je kompletné riešenie riadenia vzduchotechniky, svetiel a chladiacih zariadení spolu s dvomi celkami riadenými SYNCO LIVING. Inštalovaných 13 podstaníc typu PXC na dispečingový program DESIGO-INSIGHT komunikáciou LAN.

BCM KOŠICE

AQUACITY POPRAD

Inštalovaných dve podstanice typu PXC na dispečingový program DESIGO-INSIGHT komunikáciou LON. Riadenie technológie detského bazénu vzduchotechniky, ohrevu a atrakcii.

AQUACITY POPRAD

CHEMKOSTAV ARÉNA MICHALOVCE

Inštalovaných 10 podstaníc typu PXC na dispečingový program DESIGO-INSIGHT komunikáciou LAN. Riadenie vzduchotechniky a troch kotolni. Na dispečing sa prenášajú aj údaje z rooftopov, jednotiek.

CHEMKOSTAV ARÉNA MICHALOVCE

HOTEL MOUSSON MICHALOVCE

Kompletné riešenie riadenia technológie vzduchotechniky, chladenia a kotolne. Inštalovaná jedna podstanica typu PXC ukončená displejom.

HOTEL MOUSSON MICHALOVCE

STEEL ARÉNA

Inštalovaná jedna podstanica typu PXC na dispečingový program DESIGO-INSIGHT komunikáciou LAN. Riadenie kompletnej technológie chladenia hlavnej aj tréningovej plochy vrátane chladiacich kompresorov.

STEEL ARÉNA

PENZIÓN LESANKA RUŽÍN

Kompletné riešenie riadenia technológie vzduchotechniky, chladenia, soláru a kotolne. Inštalované 4 podstanica typu PXC ukončené displejom.

PENZIÓN LESANKA RUŽÍN

PHARMSTANDART UFA RUSKO

Riadenie čistých priestorov, výroba liečiv po prevádzkach. Inštalované 8 podstanice typu PRU v sieti profibus na dispečingový program UNIGYR-INSIGHT. Nové prevádzky sú riadené podstanicami typu PXC na dispečingový program DESIGO-INSIGHT. Všetky úrovne riadenia podstanica, displej, dispečing hovoria v plnej ruštine.

PHARMSTANDART UFA RUSKO

PHARMSTANDART TOMSK RUSKO

Riadenie čistých priestorov, výroba liečiv po prevádzkach. Riadenie podstanicami typu PXC na dispečingový program DESIGO-INSIGHT. Všetky úrovne riadenia podstanica, displej, dispečing hovoria v plnej ruštine.

PHARMSTANDART TOMSK RUSKO