Komponenty

Naša spoločnosť realizuje časť projektov – meranie a regulácia s komponentami spoločnosti SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES.


Rada riadiacich systémov Siemens pre riadenie budov sa rozdeľuje :

1. VISONIK

podstanice typu PRV1, PRV2 v súčasnosti iba servisované. Komunikácia RS232, MODÉM, SDLC ring. Vývojové prostredie – VISOTOOL-EDITOR Dispečingový program – VISONIK 40, VISONIK-INSIGHT

2. UNIGYR

podstanice typu PRU1, PRU10, PRU2, RWM, PRS v súčasnosti iba servisované. Komunikácia RS232, MODÉM, FLN-bus, BLN-bus /Profibus/. Vývojové prostredie – UNIGYR-DESIGN Dispečingový program – UNIGYR-INSIGHT, DESIGO-INSIGHT

3. SAPHIR

podstanice typu ACX32, ACX34, ACX36 v súčasnosti iba servisované. Komunikácia RS232, RS484, MODÉM, MODBUS, KONNEX, LON, TCP/IP, WEB Vývojové prostredie – SAPRO, SCOPE Dispečingový program – DESIGO-INSIGHT

4. CLIMATIX

podstanice typu POL638.XX v súčasnosti podpora. Komunikácia RS232, RS484, MODÉM, MODBUS, KONNEX, LON, TCP/IP, WEB Vývojové prostredie – SAPRO, SCOPE Dispečingový program – DESIGO-INSIGHT

5. DESIGO

podstanice typu PXC..., v súčasnosti podpora a najnovšia rada. Komunikácia RS232, MODBUS, KONNEX, LON, TCP/IP, WEB Vývojové prostredie – XWORKS Dispečingový program – DESIGO-INSIGHT

Komponenty delíme z pohľadu zapojenia: