Snímače

Snímače teploty/vlhkosti a tlaku sú poslednou a rovnako dôležitou časťou regulácie.
Uvedené snímače sú opatrené výstupmi typu Ni1000, Pt100, 0-10V, 0-20mA.

Snímače teploty

sú v prevedení vonkajšom, ponornom, kanálovom, príložnom, priestorovom s možnosťou nastavenia žiadanej hodnoty typu QAA, QAC, QAD, QAE, QAM, QAP. QFA, QFM sú aktívne snímače.

Snímače teploty

Snímače vlhkosti

sú v prevedení kanálovom a priestorovom s možnosťou ukazovania na displeji QFM, QFA.

Snímače vlhkosti

Snímače tlaku

sú v prevedení na médium vodu, para a vzduch typu QBE, QBM.

Snímače tlaku