Úroveň dispečingu

PC, monitor, tlačiareň a komunikačný modul

Úlohou dispečingu je:

  • Grafické zobrazenie technológie spolu s údajmi teplôt, tlakov, stavom zariadení, ... .
  • Archivácia údajov technológie
  • Zobrazenie údajov do grafov a tabuliek
  • Signalizácia havárií a alarmov

Komunikácia s podstanicami, alebo inými zariadeniami tretích strán môže byť – RS232, RS485, TCP/IP, BLN-BUS, LON, MODBUS, KNX, MBUS, BACNET

PC, monitor, tlačiareň a komunikačný modul