Úroveň technologická

nový článok

nový článok

Centrálna kotolňa

 • Riadenie kotlov do výkonu s automatickým záskokom
 • Protikorózna regulácia teploty vrátnej teploty vody do kotlov
 • Ekvitermická regulácia teploty vody ÚK
 • Regulácia teploty teplej úžitkovej vody
 • Automatické doplňovanie a tlakovanie systému ÚK
 • Ošetrenie havárií a alarmov
 • Prenosy z meračov tepla a ich nadväznosť na reguláciu výkonu kotla
 • Teplota spalín
 • Výkonová nadväznosť na biomasové kotly
 • Výkonová nadväznosť na solárne panely

RIEŠENIE:

 • Podstanicami typu POL, PXC
Centrálna kotolňa

Vzduchotechnické a klimatizačné zariadenie

 • Ovládanie klapiek
 • Ovládanie ventilátorov
 • Protimrazová ochrana ohrievačov
 • Kaskádna regulácia teploty v priestore / odvode so zmenou teploty prívodného vzduchu
 • Regulácia vlhkosti
 • Regulácia pretlaku v miestnosti / čisté priestory /
 • Ovládanie rekuperátorov
 • Signalizácia zanesenia filtrov, alebo HEPA filtrov
 • Ošetrenie havárií a alarmov

RIEŠENIE:

 • Podstanicami typu POL, PXC
Vzduchotechnické a klimatizačné zariadenie

Odovzdávacia stanica

 • Reguláciu rozdielu tlaku OS/OST/VS/KOST/DOST na vstupe
 • Ekvitermická regulácia teploty vody ÚK
 • Regulácia teploty teplej úžitkovej vody
 • Automatické doplňovanie a tlakovanie systému ÚK
 • Ošetrenie havárií a alarmov

RIEŠENIE:

 • Podstanicami typu POL, PXC
Odovzdávacia stanica

Rodinný dom

 • Ovládanie kotla / dvoch kotlov / elektrický ohrev / solárny ohrev / drevo.
 • Ekvitermická regulácia teploty vody ÚK
 • Regulácia teploty teplej úžitkovej vody
 • Automatické doplňovanie a tlakovanie systému ÚK
 • Ošetrenie havárií a alarmov
 • Ohrev bazénu
 • VZT bazénu
 • Regulácia chladených stropov
 • Ohrev plôch pred domom, garážou
 • Komunikácia a integrácia do nadradeného systému GYRA, CLESTRON

RIEŠENIE:

 • Podstanicami typu POL, PXC
 • Regulátormi typu SYNCO LIVING
Rodinný dom